spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Terapia

Integracji sensorycznej

Terapia procesów integracji sensorycznej skierowana jest do dzieci, które doświadczają:05hamak

 • problemów z równowagą, koordynacją ruchową
 • nadmiernej ruchliwości i nadpobudliwości
 • niechęci do ruchu i małej sprawności ruchowej
 • nadwrażliwości lub zbyt małej wrazliwości na bodźce płynące z otoczenia (dotykowe, ruchowe słuchowe, wzrokowe czy węchowe)
 • zbyt wolnego tempa w czynnościach samoobsługowych, ruchowych,  pracy przedszkolnej lub szkolnej
 • trudności w mówieniu i percepcji słuchowej, uczeniu się; zwłaszcza w czytaniu, pisaniu, koncentracji uwagi
 • kłopotów z jedzeniem
 • trudności  emocjonalnych np. biją, popychają, gryzą kolegów, szybkio ulegają frustracji lub  wycofują się z kontaktów społecznych,  

 W naszym Ośrodku w okresie terapii dziecka  prowadzimy konsultacje wychowawcze dla rodziców.

Logopedyczna

 • opóźniony rozwój mowy
 • proste wady wymowy: seplenienie, reranie, kappacyzm,
  Terapia prowadzona jest według programu autorskiego Szkoła Poprawnej Wymowy zawartego w książkach: Gadające zwierzątka,  Kapki i wafki, Ciszki, Syczki , Szumki, Rerki, Miks Ciszków, Syczków i Szumków. (zobacz: Publikacje)
 • jąkanie wczesnodziecięce

Podczas realizacji programu terapeutycznego korzystamy z metody  integracji sensorycznej

Pedagogiczna

 • terapia funkcji percepcyjnych leżących u podstaw procesu czytania i pisania (percepcji słuchowej, wzrokowej, orientacji przestrzennej, motoryki ręki)
 • terapia umiejętności matematycznych z wykorzystaniem programu stymulacji prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej

Podczas ustalania i realizacji programu terapeutycznego korzystamy z metody integracji sensorycznej  oraz  kinezjologii edukacyjnej

Psychoterapia

Terapia przeznaczona jest dla dzieci potrzebujących pomocy w rozwoju emocjonalnym i społecznym.

 • terapia indywidualna

  

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB