spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Warsztat CZYTANIE I PISANIE

Temat: Rozwój funkcji leżących u podstaw procesu pisania i czytania dzieci w wieku przedszkolnym

prowadząca: Beata Dawczak

Warsztat skierowany jest do nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym. Celem zajęć jest poznanie prawidłowości rozwoju funkcji percepcyjnych (percepcji słuchowej, wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, orientacji przestrzennej, grafomotoryki) oraz  stymulacji ich poprzez odpowiednie zabawy.

Uzyskane informacje pomogą również w ocenie rozwoju dziecka.

Warsztaty obejmują zagadnienia:

  • Rozwój funkcji percepcyjnych u dzieci w wieku od urodzenia do szóstego roku życia (prawidłowości i dysharmonie)
  • Zabawy i ćwiczenia stymulujące funkcje percepcyjne-przygotowanie do czytania i pisania

Zajęcia rozpoczynamy po zebraniu się 10-osobowej grupy.

5 godzin lekcyjnych
I część teoretyczna w placówce lub Integracji- 2,5 godziny,
I część praktyczna w Integracji - 2,5 godziny,  
godziny i terminy do ustalenia

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB