Integracja sensoryczna

Terapia procesów integracji sensorycznej skierowana jest do dzieci, które doświadczają:

  • problemów z równowagą, koordynacją ruchową
  • nadmiernej ruchliwości i nadpobudliwości
  • niechęci do ruchu i małej sprawności ruchowej
  • nadwrażliwości lub zbyt małej wrazliwości na bodźce płynące z otoczenia (dotykowe, ruchowe słuchowe, wzrokowe czy węchowe)
  • zbyt wolnego tempa w czynnościach samoobsługowych, ruchowych, pracy przedszkolnej lub szkolnej
  • trudności w mówieniu i percepcji słuchowej, uczeniu się; zwłaszcza w czytaniu, pisaniu, koncentracji uwagi
  • kłopotów z jedzeniem
  • trudności emocjonalnych np. biją, popychają, gryzą kolegów, szybkio ulegają frustracji lub wycofują się z kontaktów społecznych,

W naszym Ośrodku w okresie terapii dziecka prowadzimy konsultacje wychowawcze dla rodziców.

W Ośrodku terapię integracji sensorycznej prowadzą: fizjoterapeuta, terapeuta Si Agata Krzywoszyńska oraz pedagog, terapeuta SI Marta Bożemska.