Konsultacje indywidualne

Prowadzimy konsultacje wychowawcze dla rodziców dotyczące problemów rozwojowych dziecka