LISTA TERAPEUTÓW PTPP

Poniżej znajduje się lista terapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej gotowych udzielić bezpłatnnego telefonicznego wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemiologicznego. 

Lista znajduje się również na stronie www.ptpp.pl

Po otwarciu zakładki znajdziecie Państwo załącznik PDF z kontaktami