Psychoterapia

Psychoterapia przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży przejawiających:

 • trudności w zachowaniu i utrzymaniu emocji np. napady złości
 • wzmożoną lękowość, wycofanie
 • moczenie nocne
 • tiki
 • problemy z mową - mutyzm, jąkanie
 • trudności w kontaktach rówieśniczych
 • fobie szkolne
 • nadruchliwość, impulsywność, trudności z koncentracją uwagi
 • trudności z rozstawaniem z rodzicami np. u progu przedszkola lub szkoły
 • nieufność, uciekanie od kontaktu i bliskości
 • koszmary nocne i trudności ze spaniem
 • choroby lub ból fizyczny w sytuacjach stresogennych
 • zachowania autoagresywne
 • poczucie niskiej wartości, negatywny obraz siebie i niewiarę we własne możliwości
 • załamania w okresie dojrzewania

W Ośrodku  psychoterapię dzieci i młodzieży prowadzi psychoterapeuta psychoanalityczny Beata Dawczak.