Terapeutyczne

PODRÓŻE DO SIEBIE, KOLEGÓW I ŚWIATA - to grupowe spotkania terapeutyczne trwające cały rok szkolny.

Proponujemy cykliczne formy spotkań grupowych dla dzieci w róznym wieku,  w małych 4-5 osobowych grupach.

Na warsztaty zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Spotykamy sie na zajęciech wspierających rozwój sensoryczny, emocjonalny i społeczny.

Zapraszamy dzieci:

  • unikające ruchu, zagubione,niezdarne
  • nadmiernie ruchliwe, trudno koncentrujące się
  • często przestraszone lub wybierające niebezpieczne zabawy
  • źle tolerujące zły nastrój i trudne uczucia
  • nie mogące odnaleźć się w wśród rówiesników
  • mające trudności z przestrzeganiem reguł grupowych
  • nie lubiące chodzić przedszkola

W trakcie spotkań dzieci mogą lepiej poznać siebie, swoje możliwości, a także siebie w grupie. Rozwijanie zmysłów, ich integracja, wsparcie rozwoju emocjonalnego da im możliwość pełniejszego kontaktu ze sobą i otoczeniem. Znajdzie się też czas na dobrą zabawę z rówieśnikami.

Dzieci mozna zgłaszać poprzez formularz kontaktowy. Aktualnie trwa nabór na warsztaty, które rozpoczną się w lutym 2020r.

Zapisy poprzedza spotkanie w Ośrodku