Terapia logopedyczna

Zapraszamy dzieci, które przejawiają 

  • opóźniony rozwój mowy
  • proste wady wymowy: seplenienie, reranie, kappacyzm (terapia prowadzona jest według programu autorskiego Szkoła Poprawnej Wymowy zawartego w książkach Beaty Dawczak i Izabeli Spychał: Gadające zwierzątka, Kapki i wafki, Ciszki, Syczki , Szumki, Rerki, Miks Ciszków, Syczków i Szumków)
  • jąkanie wczesnodziecięce
  • mutyzm

W Ośrodku terapię logopedyczną prowadzi  logopeda Beata Dawczak